X

Verzuimprocedure

Verzuimprocedure

Ben je ziek?

Hier lees je wat wij van je verwachten en wat wij voor je doen.
Dit is de verkorte versie van het verzuimreglement dat je hebt gekregen samen met je arbeidsovereenkomst.

Je meldt je ziek als je niet kunt werken door een medische oorzaak, dus door ziekte, een ongeval of een gebrek. Een ziek kind, partner of ouder, privéproblemen of arbeidsconflicten zijn geen geldige redenen voor verzuim.

Wat moet je doen
als je ziek bent?

 • Je meldt je ziek bij het taxibedrijf.
 • Je meldt je ziek bij ons, vóór 09.30 uur (op dezelfde dag) via 0528-287403.
 • Je meldt je zelf ziek. Alleen als het niet anders kan mag iemand anders dit doen.
 • Op feestdagen en in het weekend meld je je bij ons ziek via ons verzuimformulier.

Wat geef je door
als je je ziek meldt?

 • Hoe lang je verwacht ziek te zijn.
 • Je lopende werkzaamheden.
 • Wanneer je laatste werkdag was.
 • Wanneer je volgens het rooster weer moest werken.
 • Of je onder een vangnetbepaling valt.
 • Of je moest werken (of gewerkt hebt) op jouw eerste verzuimdag.
 • Of het verzuim te maken heeft met een arbeidsongeval.
 • Of je ziek bent door de schuld van iemand anders (bijvoorbeeld een ongeluk).
 • Als je niet op je eigen adres aanwezig bent: je tijdelijke contactgegevens.
Verzuimprocedure

Onze afdeling Verzuim begeleidt je tijdens je ziekte.

We krijgen daarbij hulp van de bedrijfsartsen van Uitgedokterd en Keesz. We gaan ook in gesprek met onze relatie(s) om te kijken welke werkzaamheden passend kunnen zijn in jouw situatie. We doen er alles aan om te zorgen dat je zo snel mogelijk weer geheel of gedeeltelijk aan de slag kunt. Daarom verwachten we van jou dat je:

 • tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid thuis/bereikbaar bent;
 • alles doet om snel te herstellen;
 • niets doet dat je herstel kan belemmeren;
 • geen andere arbeid verricht zonder dat wij het weten (betaald of onbetaald):
 • weer aan het werk gaat zodra dat kan;
 • begrijpt dat geen enkele behandelaar (fysio/huisarts) mag vaststellen of jij jouw werk kan hervatten. Dat kan en mag alleen een bedrijfsarts.

Ga je ziek uit dienst? Dan melden we je ziek bij het UWV. Het UWV is de uitvoerder van de Ziektewet en regelt de uitkeringen voor werknemers die ziek uit dienst gaan. Je blijft wel verplicht om ons informatie te blijven verstrekken.